אישור אלבום לדפוס

סמן אחד *
פרטי אלבום
שם מלא *
שם מלא
(הסיסמה שלכם)
ניתן לרשום כאן את השינויים הרצויים או לשלוח לנו אימייל support@vinewoodstudios.com

לחצו כאן למדריך קצר איך להגיש בקשות לשינויים.

תזכורת חשובה לפני אישור לדפוס:
תיקונים ייעשו במסגרת שירות התיקונים.
האחריות היא של הלקוח לבצע בדיקה סופית על כתיב, תאריכים, יישור, צבעים, מסגרות, כפל דפים, ובעיות נלוות אחרות אשר עלול להיות לא נראה בקלות באמצעות האינטרנט.