הזמנת עריכה - קליפים

פרטי הלקוח
פרטי העריכה
סוג הקליפ *
סמן אחד
אם החבילה לא מתאים להזמנה שלך אנא בחר חבילה "אחר" ופרט בהערות מה תרצו להזמין.
קליפ אירוע בלבד ינתן הצעת מחיר על ידינו לאחר עיון בחומרי הגלם
האם להוציא חשבונית מס/קבלה *
נא לדייק! כך יודפס השמות
תאריך הצילום *
תאריך הצילום
התאריך שיופיע בהדפסות אם יש
שפת התפריטים ושמות *
שירים לעריכה *
אם אתם בוחרים שירים, נא לרשום אותם למטה בהערות
תוספות