להלן מחירי עיצוב תמונות שלא כלולים בשירות עיצוב אלבומים:

כל המחירים עלולים להשתנות בהתאם לסוג העבודה ולדרישות הלקוח

100 ש"ח לשעת התעסקות מחוץ לזמן העיצוב (לפי דקות) + 10 ש"ח לכל דף חדש.

50-300 ש"ח
ללא חיוב
ללא חיוב
50-100 ש"ח
50-100 ש"ח
40-300 ש"ח (חפץ/אדם)
משתנה

 

תוספת עבודה לאלבום (הזמנה להורים, לקאפה, וכו'):

 

הסרת אלמנט/ים מתמונה:
ניקוי כתם מעדשה מלוכלכת בתמונה בודדת:
ניקוי כתם מפנים/בגד בתמונה בודדת:
שילוב/החלפה של גוף/פנים משתי תמונות:
שיוני מיקום של אדם בתוך תמונה:
חיתוך/הסרה של רקע:
הסרת אדם או אובייקט מתוך תמונה: