להלן מחירי עיצוב לבקשות שינויים שלא כלולים בשירות תיקונים:

הערה: ניתן למנוע תוספות אלו בהליכה ע"פ הכללים בתנאי העבודה.


5 ש"ח
10 ש"ח


2 ש"ח לתמונה
2 ש"ח לתמונה
ללא חיוב
 

 

תשלום קבוע לדף:
* בקשות ללא הרבה שינוי בעיצוב הדף הקיים:
* בקשות שגורמות לשינוי ניכר בעיצוב הדף הקיים:

מעבר לתשלום הקבוע:
הורדת תמונה שנבחרה לאלבום: (עד 2 תמונות ללא תוספת)
הוספת תמונה לדף קיים שלא נבחרה לאלבום: (עד 2 תמונות ללא תוספת)
החלפת מיקום שתי תמונות עם אותם ממדים (לאורך/לרוחב):

* הוספת דף חדש יעלה 10 ש"ח וניתן להוסיף בו 10 תמונות ללא חיוב נוסף לדף זה