להלן מחירי עיצוב שיחולו על בקשות שינויים שלא כלולים בשירות תיקונים:

הערה: ניתן למנוע תוספות אלו בהליכה ע"פ הכללים בתנאי העבודה.

לחצו כאן לטבלה של בקשות נפוצות הגורמות לתוספת תשלום והדרכים למנוע אותם

 


%50 ממחיר דף
מחיר של דף חדש


2 ש"ח לתמונה + מחיר קבוע לדף (ראה למעלה)
ללא חיוב
 

 

תשלום קבוע לדף:
* בקשות ללא הרבה שינוי בעיצוב הדף הקיים:
* בקשות שגורמות לשינוי ניכר בעיצוב הדף הקיים:

מעבר לתשלום הקבוע:
הוספת תמונה שלא נבחרה לאלבום או מחיקת תמונה מהאלבום:

החלפת מיקום שתי תמונות עם אותם ממדים (לאורך/לרוחב):

* הוספת דף חדש עולה 10 ש"ח.
* פיצול דף לשני דפים עולה כמו דף וחצי.
 

 

ברצוני הסבר על שיטת החיובים בעבור בקשות שינויים באלבומים.

בגדול, רוב הבקשות כלולים בשירות תיקונים.

לכל אלבום מגיע זמן שינויים 2 דקות כפול מספר דפים באלבום.
לדוגמא, אלבום 30 דף מגיע 60 דקות זמן שינויים.

חריגה בזמן כרוך בתשלום של 100 ש"ח לשעה לפני מע"מ.
בעת ביצוע עבודות שינויים, רץ שעון ברקע.

השעון רץ כל הזמן בין לדברים הכלולים בשירות ובין אם לאו.
בעת ביצוע בקשה שאינה כלולה בשירות, ירשם חיוב נפרד לבקשה זו.
לדוגמא, אם יש בקשה למחוק תמונה אחת שלא גרמה לשינוי בעיצוב, ירשם חיוב בסך 2 ש"ח.

למרות האמור לעיל, ולמרות חיוב בנפרד בעבור מחיקת התמונה, הזמן שלקח לבצע בקשה זו ירד מזכות הזמן המגיע לשינויים.

אז לדוגמא:

במידה ולקח 30 שניות למחוק תמונה אחת ולשמור JPG חדש, תחויב כדלקמן:

1. במידה ועדיין נשאר זמן שינויים המגיע לאלבום: תחוייב 2 ש"ח בלבד בעבור מחיקת התמונה ושמירה מחדש.

2. במידה וכבר חרג זמן השינויים לאלבום: תחוייב 2 ש"ח בעבור מחיקת התמונה + 1 ש"ח בעבור תוספת הזמן.

חזרה לתנאי שירות אלבומים