להלן מחירי עיצוב שיחולו על בקשות שינויים שלא כלולים בשירות תיקונים:

הערה: ניתן למנוע תוספות אלו בהליכה ע"פ הכללים בתנאי העבודה.

לחצו כאן לטבלה של בקשות נפוצות הגורמות לתוספת תשלום והדרכים למנוע אותם

 


%50 ממחיר דף
מחיר של דף חדש


2 ש"ח לתמונה + מחיר קבוע לדף (ראה למעלה)
ללא חיוב
 

 

תשלום קבוע לדף:
* בקשות ללא הרבה שינוי בעיצוב הדף הקיים:
* בקשות שגורמות לשינוי ניכר בעיצוב הדף הקיים:

מעבר לתשלום הקבוע:
הוספת תמונה שלא נבחרה לאלבום או מחיקת תמונה מהאלבום:

החלפת מיקום שתי תמונות עם אותם ממדים (לאורך/לרוחב):

* הוספת דף חדש עולה 10 ש"ח.
* פיצול דף לשני דפים עולה כמו דף וחצי.