להלן מחירי עיצוב שיחולו על בקשות שינויים שלא כלולים בשירות תיקונים:

הערה: ניתן למנוע תוספות אלו בהליכה ע"פ הכללים בתנאי העבודה.


5 ש"ח
10 ש"ח


2 ש"ח לתמונה
ללא חיוב
 

 

תשלום קבוע לדף:
* בקשות ללא הרבה שינוי בעיצוב הדף הקיים:
* בקשות שגורמות לשינוי ניכר בעיצוב הדף הקיים:

מעבר לתשלום הקבוע:
הוספת תמונה שלא נבחרה לאלבום או מחיקת תמונה מהאלבום:
החלפת מיקום שתי תמונות עם אותם ממדים (לאורך/לרוחב):

* הוספת דף חדש עולה 10 ש"ח.