בשליחת אלבום לאישור המשפחה, הנך מצהיר כי קראת, הבנת וקיבלת את תנאי השירות והנך מבין שיש מגבלות לשירות תיקונים ועל חריגה תחול תוספת כפי שמפורט בתנאי השירות.

בכדי למנוע תוספות, יש לעיין בתנאי השירות וליידע את המשפחה על המגבלות.

להלן טבלה של בקשות שינויים נפוצות והדרך למנוע אותם:

 

 

לחצו על הטבלה בכדי להגדיל אותה

 

בברכה,
צבי