אישור אלבום דיגיטלי

VSA VSA

אישור אלבום / בקשת שינויים:

* סמן אחד:

תזכורת חשובה לפני אישור לדפוס:

האחריות היא של הלקוח לבצע בדיקה סופית שבקשות תיקונים נעשו כפי שביקשו ולבצע בדיקה על כתיב, תאריכים, יישור, צבעים, מסגרות, כפל דפים, כפל תמונות, סדר הדפים, ובעיות נלוות אחרות אשר עלול להיות לא נראה בקלות באמצעות האינטרנט.

במידה ושלחתם תמונות מסויימות באיכות נמוכה, עליכם האחריות להגדיל דפים אלו כמה שאפשר ולבדוק שאין בעיות איכות עם התמונות האלו כגון אם הם מפוקסלים.

תזכורת חשובה לפני הגשת בקשות לשינויים:

תיקונים ייעשו במסגרת שירות התיקונים.

יש מספר דרכים להגשת בקשות שינויים ויש כללים שיש להורות להם בהגשת הבקשות. הדרך הקלה ביותר הוא להקליט בווידאו. הכנו בעבורכם מדריך קצר על הגשת בקשות שינויים. לחצו בכפתור למטה למדריך ולצפות בווידאו לדוגמא.

 שירות התיקונים הנו מוגבל ויתכן בקשות שיהיו כרוכות בתשלום. לפני שליחת בקשות שינויים, יש לברר עם הצלם שלכם איזו בקשות ניתן לבקש.