שינויים שלא כלולים בשירות

אלבומים דיגיטליים

תנאי עבודה 

להלן מחירי עיצוב שיחולו על בקשות שינויים שלא כלולים בשירות תיקונים:

לכל הבקשות שלא כלולות בשירות התיקונים, תחוייבו בשני דברים ולפעמים בשלושה דברים:

תשלום קבוע לדף (לפעמים)

זמן העיצוב (100 ש”ח לשעה)

מחיר ביצוע הבקשה (מפורט למטה)

1. מחיר ביצוע הבקשה:

[ninja_tables id="242993"]

2. זמן העיצוב (100 ש”ח לשעה)

לכל אלבום מגיע זמן סביר לבצע בקשות שינויים הכלולים בשירות. זמן סביר הינו בערך 2 דקות כפול מספר הדפים באלבום.
לדוגמא, אלבום 30 דף מגיע בערך 60 דקות לבצע שינויים בכלולים בשירות התיקונים.
חריגה מזמן סביר יחוייב בזמן עיצוב.

3. תשלום קבוע לדף (לפעמים)

[ninja_tables id="243017"]